Rzeki nizinne

Nr łowiska

Nazwa

Opis

1

Wisła Obwód rybacki nr 2 Obwód rybacki nr 3 Obwód rybacki nr 4

Od km 718,2 tj. prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu do km 859,165 tj. w miejscowości Duże Grabowo gm. Sadlinki, woj. Pomorskie, wraz z wodami jej dopływów, cieków i kanałów położonych w międzywalu i terenach zalewowych stanowiących wody płynące.

2

Struga Toruńska Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
 • cieku Struga Toruńska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wieczno do jeziora Mlewickie, z wodami jego dopływów i  kanałów,
 • dopływu z Grzegorza, zwanego ciekiem Struga Zelgnowska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Stare (Dźwierzyńskie) do jego ujścia do cieku Struga Toruńska, kanału Kanał Zgniłka (Kanał Opływowy), z wodami jego dopływów.  Z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo).

3

Struga Toruńska Obwód rybacki nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody cieku Struga Toruńska z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Korza do jego ujścia do rzeki Wisła.

4

Lutryna Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
 • rzeki Lutryna od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wądzyńskie do jej ujścia do rzeki Osa,
 • dopływu z jeziora Gorzechówko od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora,
 • cieku Struga Radzyńska od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piętki,
 • kanału Kanał Siciński od połączenia z dopływem z jeziora Blizinki (Blizno) do jego ujścia do rzeki Lutryna,
 • cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) od wypływu z jeziora Wielkie do ujścia do rzeki Lutryna,
 • cieku Mała Bacha, oraz wody dopływów do tych wód;

5

Gardęga

Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gardęga (Gardeja), z wodami jej dopływów, od wypływu z jeziora Kuchnia do jej ujścia do rzeki Osa

6

Rypienica Obwód rybacki rzeki Rypienica

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rypienica z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca.Z wyłączeniem wód cieku Struga Okalewka (dopływ Skrwy) od przepustu pod drogą w miejscowości Okalewo i wód cieku Struga Dunaj.

7

Osa Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Osa, z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Gulbińskie (Mózgowo).

8

Osa Obwód rybacki nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Osa tj.:
 • wody jej lewego ramienia od wypływu z jeziora Trupel,
 • wody jej prawego ramienia od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piotrowickie, do ich ujścia do jeziora Płowęż, oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Wielki Staw, Mierzyńskie, Goryńskie.

9

Osa Obwód rybacki nr 7

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Osa z wodami jej dopływów, od ujścia dopływu z jeziora Szańcowe do jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka, z wyłączeniem wód: rzeki Lutryna, dopływów z jezior: Szańcowe, Mełno, rzeki Gardęga, rzeki Łasinka.

10

Osa Obwód rybacki nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody:
 • rzeki Osa z wodami jej dopływów, od jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka do jej ujścia do rzeki Wisła,
 • cieku Struga Pręczawa od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Gubińskie (Gubiny) do jego ujścia do rzeki Osa, z wyłączeniem wód: dopływu z jeziora Piaseczno oraz kanału Kanał Trynka.

11

Fryba (Browina) Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Fryba (Browina), z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Chełmżyńskie oraz wód cieków: Struga Papowska, Struga Trynka.

12

Kanał Górny Obwód rybacki kanału Kanał Górny w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła

Obwód rybacki obejmuje wody kanałów: Kanał Górny, Kanał Dolny na całej ich długości do ujścia do rzeki Wisła  oraz wody dopływów do tych wód.

13

Żacka Struga Obwód rybacki cieku Żacka Struga        ( Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:
 • cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Bartlewskie do ujścia do rzeki Wisła,
 • cieku Struga Młynówka z wodami jej dopływów, z wyłączeniem wód dopływu (Dopływ spod Tytlewa) z jeziora bez nazwy we wsi Ludwikowo i wód dopływu z jeziora bez nazwy w miejscowości Łyniec oraz wód cieku Struga Marusza;

14

Skarlanka Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny

Od ujścia z jeziora Skarlińskiego do ujścia do rz. Drwęcy w miejscowości Tama Brodzka z wyłączeniem obrębów ochronnych.

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską