Uchwały – rok 2014

Uchwała nr 1/2014 Zarząd Koła Miejskiego zrzeka się opieki nad jeziorem Górsk na rzecz koła MSM. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 2/2014 Zazrząd Koła Miejskiego podejmuje uchwałę o przekazaniu środków pochodzących z egazminów na potrzeby szkółki wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim w Toruniu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 3/2014 Zarząd Koła Miejskiego przyjmuje w skład komisji egzaminacyjnej kol. Iwonę Ułanowicz i kol. Stanisława Szymczaka. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 4/2014 Zarząd Koł Miejskiego podejmuje uchwałę o zaminie terminu zawodów z okazji Dnia Dziecka , nowy termin to 31.05.2014. Uchwałe podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 5/2014 Zarząd Koła Miejskiego akceptuje wydatek kwoty 1100 zł na wykonanie parkanów do cumowania łodzi nad jeziorem Kamionki. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 6/2014 Zarząd Koła Miejskiego akcpetuje wydatek do 700 zł na pokrycie pobytu uczestników szkółki wędkarskiej wraz z opiekunem Mariuszem Poznańskim w ośrodku wypoczynkowym w Wądzyniu w dniach 01-05.05.2014. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 7/2014 Zarząd Koła Miejskiego podejmuje uchwałę o przeznaczeniu kwoty do 1500 zł na organizację  spinningowych zawodów  "Okoń&Szczupak Bachotka" , które odbęda się w dniu 30.08.2014. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 8/2014 Zarząd Koła Miejskeigo w Toruniu akceptuje zmianę terminu zawodów  "XVI Memoriał im. W.Wojteckiego" na jeziorze Kamionki z dnia 20.09.2014 na dzień 27.09.2014. Uchwałę podjęto jednogłośnie.   Uchwała nr 9 /2014 Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu Akceptuje wniosek P. Pawła Zacniewskiego dotyczący budowy pomostu na jeziorze Kamionki.   Uchwała nr 10/2014 Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu Akceptuje rezygnację  kol. Mariusza Poznańskiego z funkcji Członka Zarządu Koła Miejskiego w Toruniu oraz Prowadzenia Szkółki Wędkarskiej i Udziału w Pracach Komisji  Egzaminacyjnej.   Uchwała nr 11/2014 Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu podejmuje uchwałę o przyjęciu do Zarządu Kola Miejskiego PZW w Toruniu kol. Justyny Stróżyńskiej i powierza jej funkcje Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz Skarbnika przy Kole Miejskim PZW w Toruniu.

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską