Uchwały – rok 2013

Uchwała nr 1/2013 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu uchwala skład Zarządu Koła zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

Uchwała nr 2/2013 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje przeznaczenie kwoty 200zł na zakup fotela biurowego na potrzeby kasy Koła

Uchwała nr 3/2013 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje zamieszczenie ogłoszenia w gazecie "Nowości" o terminach otwarcia kasy Koła. Koszt ogłoszenia 370,99

Uchwała nr 4/2013 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przekazuje kwotę 1000zł na działalność SSRyb Rejon Toruń

Uchwała nr 5/ 2013 ZKM w Toruniu podejmuje uchwałę o przyjęciu kol Mariusza Poznańskiego jako członka do zarządu KM w Toruniu - uchwała została przyjęta jednogłośnie

Uchwała nr 6/2013 ZKM w Toruniu przyjmuje rezygnację kol. Stanisława Szymczaka z następujących funkcji : przewodniczącego komisji egzaminacyjnej , członka zarządu, delegata na Zjazd Okręgowy - uchwała została przyjeta jednogłośnie Uchwała nr 7/ 2013 ZKM w Toruniu przyjmuje rezygnację kol. Tomasza Rasia z następujących funkcji: V-ve prezesa Koła Miejskiego d/s sportu, delegata na Zjazd Okręgowy - uchwała została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 8/ 2013 ZKM w Toruniu powołuje nową komisję egzaminacyjną w składzie : Dariusz Siemianowski - przewodniczący Wojciech Balicki - zastępca przewodniczącego Tomasz Krajnik, Michał Wąsewicz, Mariusz Poznański - członkowie - uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 9/2013 ZKM w Toruniu akcpetuje zakup materiałów do konsumpcji ( łyżeczki, tacki , kubki etc. ) jednorazowo na cały 2013 rok. - uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 10/2013 ZKM w Toruniu przyjmuje następujący plan zarybień na rok 2013 . Podane ilości moga ulec zmianie w przypadku zmainy cen narybku lub po zmianach w budżecie koła. PLAN ZARYBIEŃ NA 2013 ROK 1) Jezioro Górsk węgorz obsadowy - 5 kg lin narybek jesienny - 100 kg szczupak narybek letni 15.000 szt. szczupak narybek jesienny - 100 kg 2) Jezioro Okonin węgorz obsadowy - 8 kg 3) Jezioro Gajewo węgorz obsadowy - 5 kg 4) Jezioro Kamionki węgorz obsadowy - 20 kg lin narybek jesienny - 300 kg szczupak narybek letni - 40.000 szt. - uchwałę podjęto jednogłośnie

Uchwała nr 11/ 2013

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o wykorzystaniu środków pochodzących z dobrowolnych wpłat kolegi Witolda Hołubka na zarybienie jezior zgodnie z sugestią wpłacającego (j. Gajewo, j.Okonin)

- uchwałę podjeto jednogłośnie

 

Uchwała nr 12/2013 

Zazrąd Koła Miejskiego w Toruniu podejmuje uchwałę o aktualizacji budżetu w zakresie planu zarybieńn 2013 rok:

 

1. Jezioro Górsk - węgorz obsadowy - 5 kg

2. Jezioro Okonin - węgorz obsadowy - 8 kg

3. Jezioro Gajewo - węgorz obsadowy - 5 kg

4. Jezioro Kamionki - węgorz obasadowy - 20 kg + lin narybek jesienny - 60 kg

- uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 13/ 2013

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje kandydaturę kol. Marka Lopaty na członka zarządu

- uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 14/ 2013

Zazrąd Koła Miejskiego w Toruniu w nawiązaniu do uchwały nr 12/2013 i wyjasnieniu pomyłki w rozliczeniu środków finansowych podejmuje uchwałę o wykorzystaniu części nadwyżki w kwocie 2267,00zł na zarybienia

- uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 15/2013

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu kaceptuje projekt budżetu koła na rok 2014.

-uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 16/2013 

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje terminarz imprez na rok 2014.

- uchwałę podjęto jednogłośnie

   

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską