Uchwały 2016

Uchwały zarządu Koła Miejskiego 2016 rok   Uchwała nr 1/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje plan zarybień na rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .
  Uchwała nr 2/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje przyjęcie pod opiekę działki nr.9/14 położonej nad j. w Kamionkach o pow. 1074 m2.
  Uchwała nr 3/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje wydanie kwoty do 10000.00 zł brutto ( dziesięć tysięcy złotych )na budowę infrastruktury na działce nr.9/14 nad j. w Kamionkach .
  Uchwała nr 4/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje wydanie kwoty 644,35 zł ( sześćset czterdzieści cztery złote i trzydzieści 35/100 gr. ) na ogłoszenie w prasie dotyczące organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży .
  Uchwała nr 5/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu akceptuje wydanie kwoty 4725.00 zł ( cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć zł )na dobrowolny zakup narybku węgorza w ilości 20 kg na j. w Kamionkach.
  Uchwała nr 6/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu wnioskuje do ZO PZW w Toruniu o ustalenie kaucji w wys. 25 zł za pobrany klucz lub kartę magnetyczną do bramy na przystani w Kamionkach.
  Uchwała nr 7/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podejmuje uchwałę o przyjęciu regulaminu korzystania z przystani w Kamionkach .
  Uchwała nr 8/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu w związku z brakiem wody w Porcie Drzewnym podejmuje uchwałę o przeniesieniu zawodów „Spinningowe Zakończenie Sezonu '' na dzień 16.10.2016 r. Jednocześnie zawody przeniesione zostają na j. w Kamionkach.
  Uchwała nr 9/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje uchwałę o przeprowadzeniu Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego na dzień 20.11.2016na godz. 10.00
  Uchwała nr 10/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podejmuje uchwałę o zmianie terminu zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w Kole Miejskim na styczeń lub Luty 2017 r.
  Uchwała nr 11/2016 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu Zatwierdza Preliminarz Budżetowy na rok 2017 zgodnie z przedłożonym projektem .
  Uchwała nr 12/2016 Zarząd Koła Miejskiego przyjmuje terminarz imprez sportowych w Kole Miejskim na rok 2017 zgodnie z projektem.    

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską