Uchwały – rok 2010

Uchwała Nr 37/2010

Zarząd Koła Miejskiego postanawia zdjąć ze stanów program komputerowy "Wędkarz 2002" na podstawie wniosku złożonego przez kol. Iwonę Ułanowicz. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 38/2010

Zarząd Koła Miejskiego postanawia że zebranie sprawozdawcze Koła Miejskiego w Toruniu odbędzie się dnia 07 lutego 2010 o godzinie 10:00 w kinie Grunwald przy ulicy Warszawskiej. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 39/2010

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu zmienia termin rozegrania Zawodów Spiningowych Mistrzostw Koła z dnia 22.05.2010r. na dzień 15.05.2010r.z powodu zmiany terminu zawodów G.P. Polski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 40/2010

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu akceptuje wybudowanie nad jez. Kamionki slipu. Koszty budowy pokryją sponsorzy. Slip będzie znajdował się ok. 400 m w kierunku zachodnim od plaży głównej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 41/2010

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu, użycza na okres jednego roku Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, sprzęt do uprawiania dyscypliny rzutowej. Sprzęt będzie przekazany zgodnie z listą sporządzoną przez Gospodarz Koła kol. Hniteckiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 42/2010

Zarząd Koła Miejskiego powołuje kol. Tomasza Krajnika do składu Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Kole Miejskim w Toruniu Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 43/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu ocenia pracę Kol. Żerkowskiego na rzecz Koła Miejskiego w Toruniu w stopniu pozytywnym. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Uchwała nr 44/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyznaje Pani Szczypińskiej Barbarze składkę członkowską w wysokości 30 zł oraz pozwolenie na wędkowanie po 70-roku życia w wysokości 110 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 45/2010

Zarząd Koła Miejskiego W Toruniu nie wyraża zgody na wykorzystywanie środków Koła dla potrzeb SS Ryb przy rejonie Toruń Uchwałę podjęto jedno głośnie

Uchwała nr 46/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu zmienia dni otwarcia Koła na poniedziałek, środę i piątek, godziny otwarcia pozostają bez zmian. Uchwałę podjęto 7 głosami za

Uchwała nr 47/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu powołuje kolegę Ryszarda Szkiłądź na stanowisko Prezesa pełniącego obowiązki. Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym.

Uchwała nr 48/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjął rezygnacje kolegi Ryszarda Szkiłądź ze stanowiska sekretarza Koła Miejskiego. Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym.

Uchwała nr 49/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu powołuje kolegę Marcina Politowskiego na stanowisko sekretarza Koła Miejskiego. Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym

Uchwała nr 50/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje rezygnacje kolegi Mariana Mikołajskiego, oraz Kolegi Jana Malinowskiego z pracy Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Kole Miejskim w Toruniu. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie

Uchwała nr 51/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu powołuje do pracy w Komisji Egzaminacyjnej
  • Kolegę Stanisława Szymczaka na stanowisko Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
  • Kolegę Dariusza Siemianowskiego na stanowisko V-ce Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
  • Kolegę Tomasza Krajnika na stanowisko Członka Komisji Egzaminacyjnej
Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym

Uchwała nr 52/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjmuje rezygnację kolegi Pawła Żerkowskiego z pełnionej funkcji Członka Zarządu Koła Miejskiego w Toruniu Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 53/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu powołuje kolegę Tomasza Krajnika oraz Tomasza Szczawińskiego do składu Zarządu Koła Miejskiego w Toruniu. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 54/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu powołuje kolegę Tomasz Krajnika na opiekuna szkółki wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim w Toruniu. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 55/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu wnioskuje za wykupem przez Okręg PZW w Toruniu nieruchomości - działek 7/4 oraz 9/12 o powierzchni 67,62 ha, które stanowią obszar jeziora Kamionki. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 56/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu zatwierdza godziny otwarcia kasy koła w miesiącu sierpniu w wymiarze: środa, godz. 15°° - 18°° oraz piątek, godz. 12°° - 15°° Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 57/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o organizacji zawodów spinningowych z cyklu Grand Prix Okręgu, zawody odbędą się w dniu 28.08.2010r., planowana godzina rozpoczęcia 6:30. Ustala się wpisowy w wysokości 60 pln. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 58/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu zmienia termin Spławikowych Mistrzostw Torunia z dnia 05.09.2010r. na dzień 12.09.2010r. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 59/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podejmuje uchwałę o wystosowaniu pisma z prośbą o sprostowanie kwestii złamania przez ZO uchwały Zjazdu Delegatów. Sprawa dotyczy wykonania odłowów rybackich na jeziorze Tabuła Łąki bez zachowania warunków w w/wym uchwale określonych. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 60/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o zwrocie kosztów dojazdów na Spinningowe Mistrzostwa Polski w Łasinie dla kolegi Jerzego Hniteckiego Zarząd podjął uchwałę przy jednym glosie wstrzymującym

Uchwała nr 61/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu z powodu rezygnacji osób zadeklarowanych, jako organizatorzy zawodów spinningowych XII Memoriał W.Wieteckiego zmuszony jest zmienić formułę zawodów. Odbędą się one z brzegu - nie jak planowano z łodzi. Zawody odbędą się zgodnie z planem w dniu 25.09.2010r. Ustalono wpisowe w wysokości 25 zł. Członkowie Koła Miejskiego są zwolnieni z wpisowego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 62/2010

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków pochodzących z dobrowolnej rezygnacji z wynagrodzenia kolegów Wojciecha Rydlewskiego oraz Artura Kalinowskiego za sędziowanie organizowanych przez Koło Miejskie zawodów, Zarząd Koła podejmuje uchwałę o przekazaniu w/wym. środków na potrzeby szkółki przy KM w Toruniu. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 63/2010

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o zmianie terminu zawodów spinningowych kończących sezon spinningowy. Zawody zaplanowane na Porcie Drzewnym przekłada się z dnia 24.10.2010r. na dzień 25.10.2010r. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 64/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o odbyciu w 05.12.2010r. zebrania sprawozdawczo-wyborczego m.in. w celu wyboru Prezesa Zarządu Koła. Zarząd podjął uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym

Uchwała nr 65/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, pojął uchwałę o wykorzystaniu środków pochodzących z dobrowolnych wpłat od kol. Ryszarda Szkiłądzia oraz Witolda Hołubka w kwocie 4320 zł na zarybienia jezior Bachotek, Wądzyń oraz Długie. Uchwał została przyjęta. Siedem (7) głosów za jeden (1) wstrzymujący.

Uchwała nr 66/2010

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o zmianie godzin funkcjonowania kasy kola w miesiącu październiku i listopadzie. Przyjęte godziny urzędowania to od 15:00 do 18:00, kasa czynna wyłącznie w środy. Uchwał została przyjęta. Siedem (7) głosów za jeden (1) wstrzymujący.

Uchwała nr 67/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o zakupie narybku okonia na zarybienie jez. Kamionki, kwota na zakup nie może przekroczyć 1500 zł Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 68/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, postanawia kwotę 125 zł pozostałą ze środków przeznaczonych na sędziowanie w zawodach GPO na Wiśle w Toruniu w dniu 19.08.2010r. przeznaczyć na szkółkę wędkarską działającą przy Kole Miejskim w Toruniu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 69/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął uchwałę o wypłacie diety w wysokości 13 763 zł (trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote) kol. Iwonie Ułanowicz pełniącej obowiązki Skarbnika Koła. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 70/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, powołuje na stanowisko V-ce Prezesa ds. Sportu  kol. Tomasza Raś. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Uchwała nr 71/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, podejmuje uchwałę o zarybieniu jeziora Kamionek kroczkiem karpia w ilości ok. 100 kg, wartość zarybienia z transportem 1050 zł. Decyzję o zarybieniu podjęto na prośbę grupy 51 wędkarzy, którzy skierowali do zarządu pisemną prośbę wraz z podpisami Uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciw.

Uchwała nr 72/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przychyla się do prośby Koła nr 8 w Chełmży o przekazanie pod opiekę jeziora Głuchowo z dniem 1 stycznia 2011. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 73/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, powołuje kolegę Przemysława Tobiasza na Członka Zarządu Koła. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 74/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, upoważnia Prezesa Koła do prowadzenia rozmów dotyczących przyjęcia pod opiekę Koła Miejskiego jeziora Okonin. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 75/2010

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu, uchwala godziny otwarcia kasy koła w miesiącu grudniu: Kasa czynna od godziny 15:00 do 18:00 w poniedziałek, środę, czwartek oraz od godziny 11:00 do 15:00 we wtorek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską