Uchwały – rok 2009

Uchwała Nr 01/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o przeniesieniu Otwartych Spławikowych Mistrzostw Torunia z dnia 26 lipca 2009 roku na dzień 20 września 2009 roku ze względu na przeprowadzany remont umocnień brzegowych na ul. Bulwar Filadelfijski oraz niekorzystną sytuację hydrologiczną na rzece Wiśle. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 02/2009

Zarząd Koła Miejskiego powołał Kol. Miłosza Orlikowskiego na stanowisko Pełnomocnika ds. wędkarstwa spławikowego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 03/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o nieprzyjmowaniu darowizny w postaci komputera. Zarząd podjął uchwałę :
 • 11 głosów "za"
 • 1 głos "wstrzymujący"

Uchwała Nr 04/2009

Zarząd Koła Miejskiego upoważnia członków Zarządu Koła Miejskiego PZW w Toruniu w osobach : Prezesa, Skarbnika i Sekretarza do dysponowania środkami Koła. Zarząd podjął uchwałę :
 • 11 głosów "za"
 • 1 głos "przeciw"

Uchwała Nr 05/2009

Zarząd Koła Miejskiego nie wyraża zgody na udostępnianie własnych środków finansowych na rzecz Społecznej Straży Rybackiej. Zarząd podjął uchwałę :
 • 1 głosów "za"
 • 2 głosy "wstrzymujące"
 • 8 głosów "przeciw"

Uchwała Nr 06/2009

Zarząd Koła Miejskiego uustala wpisowe w wysokości 50 PLN na zawody "Okoń & Szczupak Bachotka" od wszystkich uczestników zawodów oraz ustala termin zawodów na 16 sierpnia 2009 r. Zarząd podjął uchwałę :
 • 10 głosów "za"
 • 1 głos "wstrzymujący"

Uchwała Nr 07/2009

Zarząd Koła Miejskiego powołał komisję do zinwentaryzowania majątku Koła w składzie : Kol. Krzysztof Szalkowski, Kol. Jerzy Hnitecki, Kol. Tomasz Raś. Komisja ma przedstawić inwentaryzację na następnym Zarządzie Koła Zarząd podjął uchwałę :
 • 11 głosów "za"
 • 1 głos "wstrzymujący"

Uchwała Nr 08/2009

Zarząd Koła Miejskiego przeznacza kwotę przekazaną przez Okręg ( I transza ) na zarybienie Jez. Kamionki narybkiem szczupaka. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 09/2009

Zarząd Koła Miejskiego po rozpatrzeniu zebranych ofert podjął uchwałę o zakupie zestawu komputerowego od firmy która zaoferowała najkorzystniejszą opcję ( kryterium 100% ceny za gotowy produkt ) tj. firmy PC Bit Komputer zakupiony zostanie za kwotę 2,600 zł brutto. Zakup dokonany zostanie zgodnie z parametrami zawartymi w ofercie firmy z dn. 14.07.2009 r. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałe o nieprzyjmowaniu darowizny w postaci telefony z bazą Zarząd podjął uchwałę :
 • 11 głosów "za"
 • 1 głos "wstrzymujący"

Uchwała Nr 11/2009

Zarząd Koła Miejskiego wyraża zgodę na uruchomienie środków finansowych Koła na organizację zawodów "Okoń & Szczupak Bachotka" Zarząd podjął uchwałę :
 • 2 głosy "za"
 • 8 głosów "przeciw"
 • 2 głosy "wstrzymujące"

Uchwała Nr 12/2009

Zarząd Koła Miejskiego ustala wpisowe w wysokości 20 PLN na zawody "Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Torunia" od wszystkich uczestników zawodów. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu w sposób protokolarny sprzętu znajdującego się na stanie Koła Miejskiego a użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o uruchomieniu środków Koła w wysokości 500 zł na organizację zawodów "Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Torunia"
 • 10 głosów "za"
 • 1 głos "przeciw"
 • 3 głosy "wstrzymujące"

Uchwała Nr 15/2009

Zarząd Koła Miejskiego podjął uchwałę o uruchomieniu środków Koła w wysokości 500 zł oraz ustalenie wpisowego na zawody w wysokości 50zł - "XI Memoriał im W. Wojteckiego"
 • 3 głosy "za"
 • 9 głosów "przeciw"
 • 2 głosy "wstrzymujące"

Uchwała Nr 16/2009

Zarząd Koła Miejskiego ustala wpisowe na zawody "XI Memoriał im W. Wojteckiego" w wysokości 20 zł płatne do dnia 20.09.2009 r. w kasie Koła Miejskiego lub na rachunek bankowy Koła
 • 10 głosów "za"
 • 2 głosy "przeciw"
 • 2 głosy "wstrzymujące"

Uchwała Nr 17/2009

Zarząd Koła Miejskiego postanawia nie uruchamiać środków własnych na organizację zawodów "XI Memoriał im W. Wojteckiego"
 • 1 głos "za"
 • 11 głosów "przeciw"
 • 2 głosy "wstrzymujące"

Uchwała Nr 18/2009

O organizacji Zawodów spinningowo - muchowych "Troć - Łosoś Drwęcy" w dniu 03.01.2010 r. oraz przeznaczenie na ten cel kwotę 500 zł z funduszu Koła Miejskiego w Toruniu. Opłata startowa 50 zł, członkowie Koła Miejskiego bezpłatnie Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 19/2009

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu postanawia zwrócić się do Okręgu z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania działki nr 126/3, oraz zmianę sposobu użytkowania działki nr 126/5 znajdujących się nad jeziorem Głuchowo. Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania środków unijnych w ramach powstającej Lokalnej Grup Rybackiej wnosimy o rozważenie zagospodarowania działki nr 126/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w kierunku infrastruktury wędkarskiej i turystycznej włącznie z towarzyszącymi usługami. Wnosimy o umożliwienie korzystania z całej powierzchni działki nr 126/5 przez wędkarzy i ich rodziny oraz rozważenie budowy infrastruktury wędkarskiej oraz małej architektury parkowej ( ławki, grill, sanitariaty ) z zachowaniem całej zieleni parkowej. Do kontaktu z Z. O. w Toruniu wyznaczono kolegę Hołubka i Żerkowskiego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 20/2009

O przeznaczeniu ze środków Koła Miejskiego w Toruniu kwoty 1500 zł na organizację Zawodów Spinningowych na Porcie Drzewnym w dniu 25.10.2009r. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 21/2009

Aby zapewnić przejżystość działań Zarządu Koła Miejskiego w Toruniu treść uchwał poddanych pod głosowanie przez Zarząd Koła Miejskiego, będą zamieszczane na stronie internetowej www.pzw-km-torun.com Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 22/2009

Członkowie Koła Miejskiego w wieku juniorskim są zwolnini ze wszystkich opłat związanych za startami w zawodach wędakrskich organizowanych przez Koło, oraz opłat związanych z uczestnictwem w innych zawodach wędkarskich, na które to juniorzy zostaną wydelegowani przez Zarząd Koła Miejskiego. Koszt juniorów w powyższych zawodach pokrywa Koło Miejskie w Toruniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 23/2009

O desygnowaniu przedstawicieli Koła Miejskiego na Spinningowe Mistrzostwa Rejonu Toruń w dniu 17.10.2009r. ( port Drzewny) Seniorzy :
 • Siemianowski, Hnitecki, Raś
Juniorzy :
 • Biskupski, Baran, Hołubek, Siemianowski, Piotrowski
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 24/2009

O przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych w kwocie 880 zł na zakup narybku szczupaka i węgorza na zarybienie jeziora Kamionki i Głuchowo.
 • 14 głosów "za"
 • 1 głosy "wstrzymujący"

Uchwała Nr 25/2009

Zarząd Koła zmienia godziny otwarcia kasy Koła na
 • środy w godzinach 14 - 17
 • piątek w godzinach 12 - 15
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 26/2009

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przyjął do wiadomości wysokość diety skarbnika Koła za rok 2009 w wysokości 16015 PLN rocznie, co stanowi 43,88 PLN dziennie Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 27/2009

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu ustala, że zebranie sprawozdawcze odbędzie się 06.12.2009r. o godzinie 9:00 w kinie Grunwald. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 28/2009

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu podjął uchwałę w sprawie umowy sponsorskiej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym WARTA na kwotę 2000 PLN brutto. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 29/2009

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu uchylił uchwałę nr 27/2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 30/2009

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu podjął uchwałę w sprawie kalendarza imprez sportowych:
 • 03.01.2010 Troć - łosoś Drwęcy. Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spiningowo-Muchowe. Osoby odpowiedzialne - koledzy Hołubek i Szkiłądź.
 • 31.01.2010 - Podlodowe Mistrzostwa Koła Miejskiego w Toruniu. Jezioro Kamionki (rozegranie mistrzostw uzależnione od grubości pokrywy lodowej). Osoby odpowiedzialne - kolega Szkiłądź i Saletra.
 • 23.03.2010 - Morskie Mistrzostwa Koła Miejskiego w Toruniu w Łebie. Odpowiedzialne osoby - kolega Hołubek i Siemianowski.
 • 18.04.2010 - XII Memoriał im. Wiorowskiego. Rzeka Wel, miejscowość Chełsty. Osoby odpowiedzialne - kolega Hołubek i Raś.
 • 25.04.2010 - Spławikowe Mistrzostwa Koła. Jezioro Dzikowo. Osoby odpowiedzialne - kolega Orlikowski.
 • 22.05.2010 - Spiningowe Mistrzostwa Koła. Rzeka Wisła, Zamek Dybowski. Odpowiedzialne osoby - kolega Żerkowski i Fydryszewski.
 • 06.06.2010 - Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Martwa Wisła - Martówka.
 • 14.08.2010 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spiningowe z łodzi "Okoń Bachotka". Osoby odpowiedzialne - kolega Hołubek i Szkiłądź.
 • 15.08.2010 - Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa Koła Miejskiego w Toruniu.
 • 05.09.2010 - Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Torunia. Rzeka Wisła, Bulwar Filadelfijski. Osoba odpowiedzialna - kolega Orlikowski.
 • 25.09.2010 - XI Memoriał im. Wojteckiego. Otwarte Zawody Spiningowe z łodzi. Jezioro Kamionki. Osoby odpowiedzialne - kolega Żerkowski i Fydryszewski.
 • 24.10.2010 - Spiningowe Zakończenie Sezonu. Port Drzewny. Osoby odpowiedzialni - kolega Saletra i Raś.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 31/2009

Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu podjął decyzję o zmianie zarybiania jeziora Głuchowo i Kamionki z narybku szczupaka na narybek lina ze względu na brak możliwości zakupu narybku szczupaka. Uchwałę przyjęto 10 głosami.

Uchwała nr 32/2009

Zarząd Koła Miejskiego podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Koła Miejskiego kol. Krzysztofa Kowalskiego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 33/2009

Zarząd Koła Miejskiego podejmuje uchwałę o powołaniu na Członka Zarządu Koła Miejskiego kol Miłosza Orlikowskiego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 34/2009

Zarząd Koła Miejskiego podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Koła Miejskiego kol. Krzysztofa Szalkowskiego. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 35/2009

Zarząd Koła Miejskiego przyznaje koledze Krzysztofowi Szalkowskiemu "grzecznościowe pozwolenie na wędkowanie" otrzymane przez Koło z puli Rejonu na rok 2010. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 36/2009

Zarząd Koła Miejskiego zatwierdza preliminarz budżetowy na rok 2010. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie.

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską