Uchwały – rok 2011

  Uchwała nr 76/2011 Zarząd Koła Miejskiego decyduje się przekazać kwotę 1000 zł  na rzecz SSRyb, dla zwiększenia efektywności pracy strażników przy ochronie jezior będących pod opieką Koła. Uchwała nr 77/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przychyla się do prośby Barbary Szupryczyńskiej, dotyczącej darmowego zezwolenia na wędkowanie Uchwała nr 78/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu postanawia nadać tytuł „Memoriał im. Jacka Radtke” Morskim Mistrzostwom Koła Uchwała nr 79/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu przekazuje na działalność statutową Koła PZW w Kowalewie Pomorskim kwotę 500 zł, tytułem ochrony przez SSRyb jeziora Kamionki. Uchwała nr 80/2011 Zarząd Koła Miejskiego uchwala preliminarz budżetowy na rok 2012, preliminarz przedstawiony w załączniku nr 2 Uchwała nr 81/2011 Zarząd Koła Miejskiego uchwala terminarz imprez sportowych na rok 2012, terminarz przedstawiony w załączniku nr 1 Uchwała nr 82/2011 Zarząd Koła Miejskiego uchwalił termin zebrania sprawozdawczego za rok 2011 na dzień 3.12.2012r. Uchwała nr 83/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu uchwalił zarybienie jesiennym narybkiem szczupaka jezior Kamionki oraz Górsk Uchwała nr 84/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu decyduje przekazać kwotę 5000zł na rzecz Biura Okręgu z przeznaczeniem zakupu samochodu terenowego dla SSRyb Głosów za : 9, przeciw : 0, wstrzymujących : 1 Uchwała nr 85/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu decyduje przekazać kwotę 500zł na rzecz strażników SSRyb z Kowalewa Pomorskiego za ochronę jeziora Kamionki Głosów za : 9, przeciw : 0, wstrzymujących : 1 Uchwała nr 86/2011 Zarząd Koła Miejskiego w Toruniu decyduje sie przekazać nieodpłatnie sprzęt rzutowy będący własnością koła na rzecz szkółki rzutowej z Wąbrzeźna , wykaż sprzętu w/g załącznika nr 1 do niniejszego protokołu

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską