SKŁADKI 2024

Składki członkowskie

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r. zgodnie z Uchwałą XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 22.04.2022 r. i Uchwałą 66/IX/2023

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 3 września 2023 r. 

 
Lp stopnie ulgi Treść Wysokość kwotowa
1.   Składka członkowska 170 zł
2.   Składka członkowska ulgowa 75% 43 zł
I stopień 1) członkowie uczestnicy do lat 16
II stopień 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopień 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
3.   Składka członkowska ulgowa 50% 85 zł
IV stopień 1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW
V stopień 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. VI stopień Składka członkowska ulgowa 25% 128 zł
odznaczeni srebrną odznaką PZW
5.   Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6.   Legitymacja członkowska 10 zł

 

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych.

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.
 1.  Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”.

 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Składka członkowska na ochronę

i zagospodarowanie wód Okręgu PZW

w Toruniu na rok 2024 dla członków PZW

Składki całoroczne

Lp.   Składka podstawowa Składka  ulgowa
  ·         Osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW, ·         członkowie z udokumentowanym 40-letnim stażem w PZW, ·         członkowie PZW powyżej 65 roku życia posiadający udokumentowany 10-letni staż członkowski w PZW, ·         współmałżonkowie *
1 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód   wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie sposoby i metody wędkowania                                         I rata   /1.01- 31.03/                   II rata / 1.04-31.12/.                         395,00           255,00       140,00   250,00
2 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 249,00 185,00
3 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na wszystkie sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2024 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły). 146,00 65,00
4 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 300,00 220,00
5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko na wszystkie sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2024 składkę na rz. Wisłę jako – 1 łowisko). 95,00 30,00
6 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu PZW w Toruniu dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 17–24 roku życia na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 60,00
7. Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 30,00
8 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami. 100,00
9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanego strażnika SSRyb. Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 20,00

 

Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską  na ochronę i zagospodarowanie wód podstawową lub ulgową  na wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania na rok 2024 (395,00 zł lub 250,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (249,00 zł lub 185,00 zł) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (300,00 zł lub 220,00 zł) ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania  o wartości 250,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 185,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 220,00 zł. Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska  i limitu.

 

 

Uwaga:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 51/IX/2022 z dnia 24.09.2022 r. składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika (do lat 16) upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.

 

Składki okresowe

Składki  okresowe – dla członków PZW na ROK  2024 1 dzień 3 dni 7 dni
Składka członkowska  okresowa (pełna) na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie  wody Okręgu PZW w Toruniu, na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 40,00 zł 80,00 zł 110,00 zł
Składka członkowska okresowa (niepełna)  na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody  Okręgu PZW w Toruniu,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem  trollingu. 35,00 zł 75,00 zł 105,00 zł

 

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH na rok 2024

Opłata całoroczna dla niezrzeszonych:    
1.       Na wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna). 750,00 zł
2.       Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 570,00 zł
3.       Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 470,00 zł
Opłaty okresowe dla niezrzeszonych: 
Opłaty okresowe: 1 dzień 3 dni 7 dni
Na wszystkie wody Okręgu PZW w Toruniu – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 69,00 zł 148,00 zł 198,00 zł
Na wszystkie wody  Okręgu PZW w Toruniu –  (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu. 59,00 zł 138,00 zł 187,00 zł

 SKŁADKI I OPŁATY OKRESOWE OPŁACISZ TUTAJ

 

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską