wrz
21
2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za rok 2020 oraz 2021

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu informuje , że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za rok 2020 oraz 2021 odbędzie się dnia 24.10.2021 roku w klubie „Kameleon”, przy ulicy Tuwima 9 o godzinie 11.00.                                                                                                Każdy wędkarz uczestniczący w zebraniu zobowiązany jest do posiadania przy sobie Legitymacji Członkowskiej. Dla uczestników zebrania z okazji 70-lecia PZW przygotowaliśmy pamiątkowe medale oraz trzy zezwolenia na wędkowanie na 2022r.                                     Serdecznie zapraszamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA                                         SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA MIEJSKIEGO                                     POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TORUNIU
 • Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła.
 • Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów wędkarzy .
 • Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
 • Wybór sposobu przeprowadzonych głosowań.
 • Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza ( Sekretarzy ) Zebrania.
 • Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.
 • Przedstawienie projektu porządku oraz jego przyjęcie do realizacji.
 • Wybór Komisji :
 • mandatowej
 • skrutacyjnej
 • wyborczej
 • uchwał i wniosków
 • Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz odczytanie podjętych uchwał i wniosków, pytanie czy są uwagi do tych dokumentów, a następnie przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania przez głosowanie.
 • Sprawozdanie władz i organów za okres sprawozdawczy .
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 • Wręczenie odznaczeń.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
 • Wybory po ustaleniu składu liczbowego władz i organów Koła w drodze uchwały walnego zgromadzenia :
 • Prezesa Koła
 • Członków Zarządu Koła ( 5 - 15 członków wraz z jego prezesem )
 • Członków Komisji Rewizyjnej ( 3- 7 członków )
 • Członków Sądu Koleżeńskiego (przedstawiciela, przedstawicieli do Sądu Rejonowego , 1- 2 osoby ) .
 • delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy .
 • Informacje organizacyjne: na temat wysokości składek członkowskich i okręgowych na rok 2022
 • Uchwalenie planu pracy Koła i budżetu koła na 2022 rok:
 • uchwalenie planu działania pracy koła
 • uchwalenie budżetu z upoważnieniem Zarządu Koła do przeprowadzenia ewentualnej jego korekty
 • dyskusja nad przedstawionymi dokumentami
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków, dyskusja nad nimi i zatwierdzenie.
 • Wolne wnioski.
 • Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Koła .
 • Zamknięcie posiedzenia.

Skomentuj wpis

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską