Wrz
27
2019

Spinningowe Zawody „XXI Spinningowy Memoriał im. W. Wojteckiego”

Dnia 20.10,2019r. Koło Miejskie PZW w Toruniu organizuje Spinningowe Zawody „XXI Spinningowy Memoriał im. W. Wojteckiego”. Zawody rozegrane zostaną z łodzi na jez. Kamionki w formule drużynowej (drużynowa to dwuosobowa załoga łodzi). Prawo startu posiadają członkowie KM PZW w Toruniu oraz zaproszeni goście. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc (do 40 łodzi) dla osób niebędących członkami KM PZW w Toruniu istnieje możliwość startu po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem (tel. 501 69 88 66). Opłata startowa wynosi 80 zł od drużyny, organizator nie zapewnia środków pływających (ilość miejsc ograniczona, a o prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń). Wpłaty prosimy wnosić w kasie KM PZW w Toruniu lub przelewem na konto                       nr 13 9511 0000 2001 0007 6933 0001 w nieprzekraczalnym terminie 14.10.2019 r. z podaniem nazwisk zawodników oraz tytułem przelewu „XXI Spinningowy Memoriał im. W. Wojteckiego”.           REGULAMIN ZAWODÓW
 • Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-godzinnej turze
 • Obowiązuje zasada „złów i wypuść”
 • Organizator dopuszcza używanie silników elektrycznych
 • Każda drużyna ma obowiązek posiadania siatki z obręczami do przechowywania żywych ryb
 • Wszystkie łodzie muszą być zarejestrowane oraz wyposażone w środki ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • W zakresie wymiarów ochronnych obowiązują aktualne przepisy Okręgu PZW w Toruniu
 • Organizator dopuszcza możliwość treningu
 • Uczestnicy zawodów mają obowiązek udziału w zakończeniu zawodów
 • Wpłata opłaty startowej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją
 • Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje dyskwalifikacją drużyny
 • W sprawach spornych protesty wnosimy tylko drogą pisemną oraz wpłatą kaucji w wysokości 200 zł do sędziego głównego zawodów
      PLAN IMPREZY
 • od godz. 5.30 –  wodowanie łodzi, lewa strona plaży głównej (slip PZW)
 • 6.45 – zbiórka zawodników i odprawa techniczna
 • 7.00 – 13.00 zawody wędkarskie
 • 13.00 – 14.00 czas na zdanie kart startowych i zdanie sprzętu
 • 14.00 ogłoszenie wyników, poczęstunek. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
    Dodatkowe informacje tel. 501 698 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                     

Skomentuj wpis