gru
8
2016

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGU TORUŃ na rok 2017

Załącznik do uchwały ZO PZW Toruń nr 290/2016 z 22.10.2016 r.               .
 
  1. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na rok 2017 dla członków PZW
  2. Składki całoroczne
  Składka podstawowa Składka  ulgowa
1   Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód Wody Okręgu Toruń I rata   /1.01.- 31.03./ II rata / 1.04.-31.12./   295,00 200,00 95,00   196,00
2 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń 5,00
3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko  (bez  rz. Wisły) 195,00 140,00
4 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń 5,00
5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2017 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły). 100,00 56,00
6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) 220,00 160,00
7 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń 5,00
8 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2017 składkę na rz. Wisłę jako- 1 łowisko). 75,00 36,00
9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń  dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16 – 24 roku życia 50,00
10 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika 15,00
11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami 50,00
12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanego strażnika SSRyb . Okręgu Toruń 5,00
  2.    Składki okresowe
13 Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - 1 dzień 25,00
14  Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - 3 dni 50,00
15 Składka członkowska okresowa pełna na ochronę i zagospodarowanie wód - 7 dni 70,00
  II.                   Opłaty okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców
1 wody  Okręgu Toruń              1 dzień 49,00
2 wody Okręgu Toruń               3 dni 98,00
3 wody  Okręgu Toruń              7  dni 138,00
                                                                                                                                Uwaga : 1/  wszystkie składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń obejmują wody górskie i nizinne oraz zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania , 2/  członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach  Okręgu PZW Toruń oraz na wodach PZW na terenie całego kraju zgodnie z pkt. 7 uchwały nr 103 ZG PZW z dnia 27.09.2008 r., 3/  opłata ulgowa dotyczy członków PZW  : a/ odznaczonych złotą lub srebrną  odznaką PZW, b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski, c/ powyżej 70-tego roku życia.   WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2017 r. zgodnie z Uchwałą nr 149 Zarządu Głównego PZW Warszawa z dnia 17.09.2016 r.  
Lp. Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 86 ,-
2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 3) mężczyźni od 65 roku życia, 4) kobiety od 60 roku życia. 43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 22,-
4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW   25,- 12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-
  Uwaga:
  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
          ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.    
  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

Skomentuj wpis

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską