lip
17
2020

Komunikat organizacyjny nr 1 Drużynowych Zawodów Spinningowych z Łodzi „IV PUCHAR FLISAKA”

IV PUCHAR FLISAKA Otwarte Drużynowe Spinningowe Zawody z Łodzi 15.08.2020 rzeka Wisła w Toruniu

Komunikat organizacyjny nr 1

Informujemy, że Koło Miejskie PZW w Toruniu organizuje na rzece Wiśle w Toruniu w dniu 15.08.2020 r IV edycję „PUCHARU FLISAKA”. Zawody zostaną rozegrane w jednej 7-mio godzinnej turze w jednym sektorze zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego oraz w oparciu o Regulamin, za wyjątkiem zmian określonych w komunikacie organizacyjnym nr 2.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 co stanowi zał. Nr 1.

W zawodach startować mogą dwuosobowe drużyny . Drużyny zobowiązane są do zgłaszania się z własnymi łodziami spełniającymi wymogi określone w zasadach organizacji sportu wędkarskiego. Niespełnienie w/w wymogów może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do udziału w zawodach. W przypadku niedopuszczenia drużyny do udziału w zawodach lub niestawienia się jej na zawody opłata startowa nie zostanie zwrócona.

Otwarcie zawodów odbędzie się o godzinie 06:00 na terenie Przedsiębiorstwa Wody Polskie w Toruniu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3.

Teren zawodów rzeka Wisła od ujścia rzeki Tążyny do przeprawy w Solcu Kuj. W trakcie zawodów dopuszcza się używanie silników spalinowych zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego.

W trakcie odprawy technicznej przeprowadzone zostanie losowanie numerów startowych łodzi. Wypuszczanie łodzi na łowisko nastąpi w odstępach czasu co 30 sekund. Minimalna odległość pomiędzy łodziami w trakcie wędkowania powinna wynosić 75 metrów, za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

Do punktacji w zawodach zalicza się następujące gatunki ryb:

• szczupak i sandacz, wymiar minimalny 50 cm, 750 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar,

• boleń , wymiar minimalny 40 cm, 450 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar,

• jaź i kleń wymiar minimalny 25 cm, 200 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 40 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar.

• okoń, wymiar minimalny 20 cm, 100 pkt za wymiar minimalny + dodatkowo 20 pkt za każdy dodatkowy centymetr ponad wymiar.

Do punktacji zalicza się 15 ryb zaznaczonych w karcie przez drużynę przed zdaniem karty sędziemu po zakończeniu zawodów, a w przypadku braku ich zaznaczenia 15 kolejno wpisanych ryb. Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie” Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania długopisu oraz telefonu komórkowego z aparatem. Złowiona ryba musi zostać zmierzona i wpisana do karty startowej. Mierzenie ryb następuję miarką dostarczoną przez organizatora. Zawodnik mierzący zapisuje ryby w karcie podając ich gatunek oraz długość z dokładnością do jednego milimetra. Ponadto zdjęcie złowionej ryby musi zostać wykonane na tle miarki (ryba ma być ułożona na prawym boku) i niezwłocznie wysłane sędziemu ,w przeciwnym razie ryba nie zostanie zaliczona.

Organizator wprowadza zakaz treningów na odcinku rzeki Wisły od ujścia rzeki Tążyny do przeprawy w Solcu Kuj. w dniach od 05.08.2020r do 15.08.2020r.

Harmonogram zawodów:

04:30- 06:00

wodowanie łodzi ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3

06:00– 6:15

otwarcie zawodów, odprawa techniczna – losowanie numerów startowych, przygotowanie się do startu

6:15

I sygnał, rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora (co 30 sekund według rosnącej kolejności numerów jednostek pływających)

6:45 – 13:45

II sygnał, rozpoczęcie zawodów

13:45 – 14:15

III sygnał, zakończenie zawodów, czas na spłynięcie i zdanie kart startowych

15:00

gorący posiłek

15:30.

ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

Uwaga – harmonogram minutowy może ulec zmianie na odprawie technicznej.                         Organizator przewiduje ciepły posiłek oraz uhonorowanie zwycięzców nagrodami .                                                                                                                                        
 • Opłata startowa wynosi 120zl od drużyny i przeznaczona zostanie na nagrody rzeczowe.
 • Zgłoszenia proszę przysyłać drogą elektroniczną na adres rejontorunpzw@op.pl do dnia 09.08.2020. W zgłoszeniu proszę podać: imiona i nazwiska zgłaszanych zawodników, nazwę drużyny i nr telefonu kontaktowego. Wpłaty prosimy wnosić w kasie Koła Miejskiego PZW w Toruniu lub przelewem na konto 13 9511 0000 2001 0007 6933 0001 w tytule przelewu koniecznie proszę wpisać PUCHAR FLISAKA , nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska startujących.
                                                                                                                                                                             

Wszelkie dodatkowe informacje udziela Ryszard Szkiłądź tel. 730 166 066.

W przypadku konieczności dokonania zmian organizacyjnych, Komunikat nr 2 ukaże się do dnia 05.08.2020 r. na stronie Okręgu PZW Toruń oraz facebooku Sekcji spinningowej Klubu WWKS.                                                                                                                                                                     Zapraszam Prezes Koła Miejskiego PZW w Toruniu Ryszard Szkiłądź                                                                                                                              
 • Firmy współpracujące z Kołem Miejskim przy organizacji zawodów:
                                     
 • Załącznik nr 2
    Warunki rozgrywania zawodów w związku z ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 1.  Ogranicza się udział osób biorących udział w zawodach do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie.
 2. Organizator zawodów zaopatruje sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.
 3.  Organizator przeprowadzi dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, (stoły, miarki, itp. ) .
 4. W biurze zawodów będą ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w tym dla zawodników).
 5. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.
 6. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.
 7. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia.
 8. W przypadku obsady łodzi, jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym - mają obowiązek używania maseczek lub przyłbic ochronnych w czasie przebywania na łodzi.
 9. Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów (deklarację należy dostarczyć wcześniej wypisaną)
 10. Czas przeznaczony na konieczną odprawę i podsumowanie zawodów skraca się do minimum. Zawodnicy zobowiązani są samodzielnie zapoznać się z regulaminem zawodów i zasadami ich rozegrania.
 11. Nieprzestrzeganie powyższych uregulowań przez zawodników skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w zawodach lub dyskwalifikacją.

Skomentuj wpis

Kontakt

Polski Związek Wędkarski
Koło Miejskie Toruń
Słowackiego 80
87-100Toruń
tel. 056 621 94 78

e-mail : pzw-km-torun@wp.pl

Koło Miejskie czynne :
Poniedziełek 10.00-17.00
Wtorek - Piątek 10.00- 14.00
W każdy poniedziałek w godz 16.00 - 17.00 dyżur komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską